Ερευνητική ανασκόπηση στις διάφορες εφαρμογές Decentralized finance

Ντολεσίδης, Παύλος (2022-01)

Thesis

Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) προσφέρει χρηματοοικονομικά μέσα χωρίς να βασίζεται σε μεσάζοντες, όπως χρηματιστηριακές εταιρείες ή τράπεζες. Αντίθετα, χρησιμοποιεί έξυπνα συμβόλαια σε blockchain. Οι πλατφόρμες DeFi επιτρέπουν στους ανθρώπους να δανείζουν ή να δανείζονται κεφάλαια καθώς και να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα. Το DeFi χρησιμοποιεί πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική και δομικά στοιχεία υψηλής δυνατότητας σύνθεσης. Το blockchain Ethereum έκανε δημοφιλή τα έξυπνα συμβόλαια, τα οποία αποτελούν τη βάση του DeFi, το 2017. Το DeFi “περιστρέφεται” γύρω από αποκεντρωμένες εφαρμογές, γνωστές και ως DApps, που εκτελούν οικονομικές λειτουργίες σε κατανεμημένα λογιστικά βιβλία που ονομάζονται blockchains, μια τεχνολογία που έγινε δημοφιλής από το Bitcoin. Σε αυτήν την εργασία θα γίνει σύγκριση της αποκεντρωμένης οικονομίας με την παραδοσιακή οικονομία, ποία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους, καθώς και που υστερεί η κάθε οικονομία. Θα εξεταστεί πως συνδέεται η τεχνολογία blockchain με το ethereum, τι ρόλο είχε η τεχνολογία αυτή για την ”άνθηση” της αποκεντρωμένης οικονομίας. Επίσης, θα αναλυθούν οι εφαρμογές οι οποίες βασίζονται στην αποκεντρωμένη οικονομία γνωστές και ως Dapps και τι χαρακτηριστικά έχει η κάθε δημοφιλή εφαρμογή