Browsing MSc in Information Systems and Digital Innovation by Issue Date

Now showing items 1-20 of 27

 • Αλγόριθμοι Ανίχνευσης Εισβολής Σε Δίκτυα Πληροφοριών Βάσει Τεχνητού Ανοσοποιητικού Συστήματος 

  Τσιρώνης, Αθανάσιος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να προσεγγίσει τα Τεχνητά Ανοσοποιητικά Συστήματα (ΤΑΣ) και τους αλγόριθμους ανίχνευσης εισβολής σε δίκτυα πληροφοριών. Τα συστήματα υπολογιστών, καθώς εξελίσσονται είναι όλο και ...

 • Μέθοδοι αύξησης επιπέδου ασφάλειας σε εταιρικά δίκτυα 

  Αλεξιάδης, Παναγιώτης (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Για τους οργανισμούς τα Πληροφοριακά Συστήματα αποτελούν τον πυρήνα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη, στους εξωτερικούς συνεργάτες και στους πελάτες. Ταυτόχρονα διατηρούν σημαντικά πνευματικά περιουσιακά ...

 • DeepFake: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης 

  Παλέντζα, Χρυσούλα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει και να παρουσιάσει πόσο γνωστή είναι στους ανθρώπους η έννοια των deepfake βίντεο, και αν τα αναγνωρίζουν. Μέσω ερευνητικών ερωτημάτων θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις εκτός ...

 • Τεχνολογία Blockchain Προκλήσεις Και Ευκαιρίες Στον Χρηματοοικονομικό Τομέα 

  Ανδρικόπουλος, Σταύρος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Σήμερα έχουμε κατακλυστεί από τεχνολογικές επαναστάσεις, μέσα από μία σειρά καινοτόμων και νέων τεχνολογιών, οι οποίες είτε έχουν αλλάξει ήδη την καθημερινότητα μας, είτε σκοπεύουν να την αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Μία από ...

 • Smart Cities’ beneficiary applications and impact: from citizens’ point of view – The use case of Greek and Cypriot citizens. 

  Georgiadis, Athanasios (Postgraduate Program in Information Systems and Digital Innovation, School of Economics, Business and Computer Sciences, Neapolis University Pafos, 2021-01)
  The 21st century is considered to be “the century of cities”. By the end of this century, over 80% of the global population is expected to be living in urban areas. Overpopulation has already transformed from an upcoming ...

 • Αξιολόγηση του ασύρματου πρωτοκόλλου LoRa για χρήση σε αγροτικές περιοχές 

  Γκίκας, Αντώνιος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η αλματώδης εξάπλωση του διαδικτύου σε συνδυασμό με το δίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) δημιούργησε την ανάγκη για νέες τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών. Στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα ...

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής συλλογής και οπτικοποίησης επιδημιολογικών δεδομένων με χρήση τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας: περίπτωση χρήσης για τον ιό COVID-19. 

  Βαρδάρης, Νικόλαος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-01)
  Η συλλογή δεδομένων σχετικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων στον πληθυσμό, κατά τη διάρκεια επιδημιολογικών κρίσεων, μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη αλλά και την αντιμετώπιση μίας επιδημίας. Με αφορμή ...

 • «Βιβλιογραφική ανασκόπηση η μεταγραφή χειρογράφων του Μεσαίωνα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μάθησης» 

  Κώτσιας, Χρήστος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2021-09)
  Βασικός στόχος της διατριβής είναι να μελετήσει έναν τομέα ο οποίος είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε επαγγελματίες ερευνητές ιστορίας αλλά και ψηφιακές βιβλιοθήκες. Αφορά τη δυνατότητα που μπορεί να δώσει η τεχνολογία σε ...

 • Ένα ευφυές μοντέλο υποστήριξης λήψης απόφασης για την επιλογή προσωπικού βασισμένο στην εφαρμογή της Ασαφούς Δελφικής Μεθόδου και της Ασαφούς Αναλυτικής Ιεραρχικής Διαδικασίας 

  Αντώνιος, Παρασκευάς (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, στο οποίο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων με αποτελεσματικό τρόπο ...

 • Ο Χάρτης Ταξιδιού του Πελάτη: ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης στρατηγικής του συμβατικού και ψηφιακού μάρκετινγκ 

  Δημουλά, Ελένη (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Οι καταναλωτές της σύγχρονης κοινωνίας έχουν μετατραπεί σε απαιτητικούς πελάτες οι οποίοι έχοντας όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, γίνονται ανυπόμονοι και θέλουν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους γρήγορα ...

 • Ερευνητική ανασκόπηση στις διάφορες εφαρμογές Decentralized finance 

  Ντολεσίδης, Παύλος (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) προσφέρει χρηματοοικονομικά μέσα χωρίς να βασίζεται σε μεσάζοντες, όπως χρηματιστηριακές εταιρείες ή τράπεζες. Αντίθετα, χρησιμοποιεί έξυπνα συμβόλαια σε blockchain. Οι πλατφόρμες ...

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός στη ναυτιλιακή βιομηχανία: Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες υπηρεσίες με τη χρήση της τεχνολογίας 

  Χαρτοφίλης, Αθανάσιος (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να αναδείξει καινοτόμες τεχνολογίες, σύμφωνα με τις αρχές της Βιομηχανίας 4.0, που επικρατούν σήμερα σε αρκετούς κλάδους αλλά και την εφαρμογή τους στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ...

 • Blockchain based e – voting systems: εμπιστοσύνη και συμμετοχή των εκλογέων στην εκλογική διαδικασία 

  Μπολοβίνης, Γεώργιος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή συνιστά βιβλιογραφική ανασκόπηση, με σκοπό τη μελέτη των ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας που βασίζονται στην τεχνολογία του Blockchain (Blockchain based e – voting systems) και συγχρόνως ...

 • Ανάλυση χρονοσειρών σε μετοχές και κρυπτονομίσματα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 

  Μπασαγιάννη, Ευανθία (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Η παρούσα εργασία αφορά την ανάλυση χρονοσειρών σε μετοχές και κρυπτονομίσματα εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. Στην εισαγωγή θέτονται τα ερευνητικά ερωτήματα που έχει σκοπό να απαντήσει, τα οποία είναι, πως οι τιμές ...

 • Εκτενής Έρευνα Ενδιαφερόμενων Μερών (stakeholders) και Δημιουργία Customer Journey Map για Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Κατερίνης 

  Γάτσιου, Ναυσικά (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Ο ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός των αστικών κέντρων οδηγεί σε αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων αλλά και την ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησης των πολιτών τους. Η δυνατότητα ικανοποίησης των ...

 • Προβλήματα Αξιοπιστίας Δικτύων και Προστασία Πληροφοριών 

  Χαραλάμπους, Γιαννάκης (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Στις μέρες μας είναι αρκετά ορατό όχι μόνο στους επαγγελματίες της Πληροφορικής και ειδικά στους υπεύθυνους ασφάλειας αλλά και σε τρίτους ότι κρίσιμες κρατικές, αμυντικές υποδομές στις προηγμένες δυτικές κοινωνίες δεν ...

 • Review of the latest challenges and prospects for smart cities 

  Litsi, Georgia (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  The concept of a Smart City has been theorized and envisioned in the 1990s, but it was in the last decade where the concept became a reality. The European Union with its Horizon 2020 innovation and research program made ...

 • Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργων 

  Καντιδάκης, Σωτήρης (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-01)
  Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της διαχείρισης έργων έχει προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις με μια πολυσύνθετη υποστήριξη από εφαρμογές για τη λήψη αποφάσεων, το σχεδιασμό, το χρονολογικό προγραμματισμό, τη διαχείριση ...

 • Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος υποβοήθησης λήψης επενδυτικών αποφάσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων 

  Αργυρίου, Αλέξανδρος (Μεταπτυχικό πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2022-05)
  Τα κρυπτονομίσματα, αποτελούν την πιο διαδεδομένη καινοτομία της 3ης διαδικτυακής γενιάς. Η αγορά που τα περιβάλει, αποτελεί μία ταχεία αναπτυσσόμενη επενδυτική όαση, η οποία χαρακτηρίζεται από πληθώρα παραγόντων, σταθερών ...

 • Τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικό έγκλημα 

  Μπινέκη, Αθανασία (Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία, Σχολή Διοίκησης και Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, 2023-05)
  Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή Καινοτομία» του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και πραγματεύεται στην ανάλυση και ...