Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Internet of Things και υπερσύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στον τομέα του Μάρκετινγκ

Λαμπροπούλου, Νικολίτσα (2022-05)

Thesis

Είναι ευρέως γνωστό ότι το μάρκετινγκ έχει την τάση να υιοθετεί τις νέες τεχνολογίες που προκύπτουν σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στις νέες τεχνολογίες. Είναι γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης του θεωρητικού υπόβαθρου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν αλλά και θα ωφελήσουν τους μάρ-κετερς και εμπόρους, οι νέες τεχνολογίες με σκοπό να αναπτύξουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτή η διπλωματική εργασία παρουσιάζει θεωρίες αιχμής που αναγνωρίζουν τον θεμελιώδη ρόλο των νέων τεχνολογιών στην προώθηση της θεωρίας και της πρακτικής του μάρκετινγκ. Τα άρθρα μελετούν ένα ευρύ φάσμα νέων τεχνολογιών, έχοντας την ελπίδα για ώθηση σε περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στο μάρκετινγκ και την εφαρμογή τους στην πράξη. Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Internet of Things και υπερσύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στον τομέα του Μάρκετινγκ» παρέχει διάφορα πλαίσια για να σκεφτούμε, πώς η νέα τεχνολογία επηρεάζει τον κλάδο του μάρκε-τινγκ. O στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν όλες οι αλλαγές που σχετίζονται με την εξέλιξη τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα του μάρ-κετινγκ αλλά και των επιχειρήσεων. Μέσα από την ανάλυση σημαντικών ορισμών, την καταγραφή των κυριότερων εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και των υπερσύγχρονων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ και στις επιχειρήσεις, τα οφέλη και τα συμπεράσματα, σκοπός είναι να παρουσιαστούν σημαντικές αλλαγές που θα ωφελήσουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τις λειτουργίες του μάρκετινγκ. Αυτά τα πλαίσια χρησιμεύουν για να οργανώσουν το χαρτοφυλάκιο των άρθρων, να εντοπίσουν πιθανά κενά που χρήζουν περαιτέρω μελέτης και να προτείνουν μια ατζέντα για μελλοντική έρευνα.