Η εφαρμογή του gamification στη digital marketing στρατηγική των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η σύνδεσή του με το engagement και loyalty των καταναλωτών

Μαυρικάκη, Ελένη (2022)

Thesis

Το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη φύση, ξεπερνά τα όρια της παιδικής ηλικίας και είναι παρόν ακόμα και στην ενήλικη ζωή μας. Η εισαγωγή στοιχείων παιχνιδιών σε καθημερινές δραστηριότητες, μπορεί να τις κάνει πιο ενδιαφέρουσες, κάνοντας την ολοκλήρωσή τους πιο διασκεδαστική. Επιπλέον, η τεχνολογία διευκολύνει την ενσωμάτωση των στοιχείων παιχνιδιών σε απλές δραστηριότητες, δίνοντάς τους έναν παιχνιδοποιημένο χαρακτήρα, οικείο και ελκυστικό προς το χρήστη. Ως συνέπεια της δημιουργίας μιας διαδικασίας που κεντρίζει το ενδιαφέρον του χρήστη, μπορεί να εντοπιστεί πιο έντονη επιθυμία για συμμετοχή και αυξημένη διάθεση επανάληψης ολοκλήρωσης τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Η αξιοποίηση της παραπάνω υπόθεσης στη digital marketing στρατηγική των επιχειρήσεων, προμηνύει ότι η εισαγωγή παιχνιδοποιημένων εφαρμογών θα ενισχύσει το engagement και το loyalty των καταναλωτών, λόγω της ευχάριστης και οικείας δραστηριότητας που εντάσσεται κατά την αγοραστική διαδικασία. Φυσικά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των gamified εφαρμογών οι οποίες αξιοποιούνται στη στρατηγική της εκάστοτε επιχείρησης λιανικού εμπορίου, ωστόσο το βασικό ερώτημα παραμένει το εξής: Πώς μπορεί το gamification να επηρεάσει το engagement και loyalty του καταναλωτικού κοινού;