Το content marketing στα πλαίσια μιας επιτυχημένης digital στρατηγικής επικοινωνίας

Γκοβιλά, Ευριδίκη (2022-05)

Thesis

H παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Digital Marketing και έχει ως στόχο να ερευνήσει πως μια επιτυχημένη content marketing καμπάνια επιδρά στη συμπεριφορά του καταναλωτή και πιο συγκεκριμένα στην αγοραστική του συμπεριφορά και το wom/ewom. Στα πλαίσια αυτού και μελετώντας μια συγκεκριμένη καμπάνια περιεχομένου αυτή του “Art of senses” που σχεδίασε η imba για την Uniliver πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με marketeers αλλά και κοινό προκειμένου να καταλήξουμε σε χρήσιμα για την έρευνα συμπεράσματα. Στην έρευνα συμμετείχε και η δημιουργός της καμπάνιας από την imba η οποία μας μετέφερε τους σκοπούς της ενέργειας. Ακολουθώντας τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν προέκυψαν συμπεράσματα τα οποία επιβεβαιώνουν το εννοιολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομήσαμε την έρευνα.Δεδομένου ότι ζούμε στην εποχή της ψηφιοποίησης το παραδοσιακό marketing αντικαθίσταται από το ψηφιακό marketing και οι content marketing ενέργειες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των στρατηγικών επικοινωνίας των επιχειρήσεων. Από τις συνεντεύξεις τόσο με το κοινό όσο και με τους marketeers οι οποίες αφορούσαν την content marketing καμπάνια της ΙΜΒΑ για τη Uniliver με τίτλο “Art of senses” προέκυψε ότι μια επιτυχημένη content marketing καμπάνια μπορεί να επηρεάσει τόσο την αγοραστική συμπεριφορά όσο και το wom/ewom. Στο κείμενο που ακολουθεί παρατίθενται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.