Ο ρόλος της μουσικής στο ψηφιακό marketing και τα social media. Μελέτη σχετικά με τον τρόπο και τον βαθμό που επηρεάζει η μουσική την συμπεριφορά του ηλεκτρονικού καταναλωτή (e-Consumer Behavior)

Αναγνωστάκης, Στέφανος (2022-05)

Thesis

Η εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών εφαρμογών, της μουσικής βιομηχανίας και του τρόπου που μπορούν να συμβάλλουν στον τομέα της διαφήμισης είναι ζητήματα που απασχολούν εντόνως τον τομέα των επιχειρήσεων. Η παρούσα έρευνα συνιστά μια εμπειρική, ποσοτική μελέτη του αντικτύπου που μπορεί να έχει η μουσική επένδυση στη συμπεριφορά του e-καταναλωτή στις διαφημίσεις μέσα στα social media και το digital marketing. Αναλυτικότερα, στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου επιρροής των καταναλωτών από τα social media, από τη μουσική και εν συνεχεία το επίπεδο που η μουσική στις διαφημίσεις επηρεάζει τον τρόπο που καταναλώνουν προϊόντα, όπως και οι πιθανές δημογραφικές διαφορές, που μπορεί να εμφανίζονται σε αυτούς τους παράγοντες. Στην έρευνα συμμετείχαν 61 άνθρωποι ως 65 ετών, οι οποίοι ως καταναλωτές, συνδυάζουν τη χρήση των social media και την ακρόαση μουσικής. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας έδειξαν ότι η σχέση τους με τα social media και τη μουσική είναι ικανοποιητική. Διαφορές παρουσιάστηκαν μεταξύ του φύλου και του τρόπου χρήσης του διαδικτύου στα social media και το digital marketing. Επιπλέον, τα ευρήματα επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει στατιστική συσχέτιση μεταξύ των social media και της διαφήμισης και της μουσικής και της διαφήμισης.