Ο ρόλος της Εικονικής Πραγματικότητας στη συμπεριφορά των φιλοξενούμενων: Μία εμπειρική έρευνα στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο

Γενεόπουλος, Ιωάννης (2022-05)

Thesis

Η ένταξη της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων, για καλύτερη προβολή των χώρων τους, έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται σε μεγάλο ποσοστό σε τουριστικά καταλύματα ανά τον κόσμο. Η εξήγηση αυτού του γεγονότος εντάσσεται στην παροχή ποιοτικότερης εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, καθώς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το ξενοδοχείο που τους ενδιαφέρει, ενώ περιηγούνται ηλεκτρονικά στις εγκαταστάσεις του. Έτσι, μπορούν να πάρουν την απόφαση για το ιδανικό κατάλυμα για εκείνους, μειώνοντας το ρίσκο της επιλογής. Εξαιτίας της ελλιπούς έρευνας για τη χρήση της VR τεχνολογίας αναφορικά με τον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο και τις συνέπειες που αυτή έχει στις κρατήσεις δωματίων, η παρούσα μελέτη στοχεύει να ανακαλύψει κατά πόσο η προσθήκη της επιλογής να περιηγηθεί ο πιθανός πελάτης ηλεκτρονικά και διαδραστικά στους χώρους του καταλύματος κατά την αναζήτησή του για το μέρος των διακοπών του στην Ελλάδα θα αυξήσει ή όχι τις κρατήσεις. Για την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος και την εξαγωγή των ασφαλέστερων δυνατών αποτελεσμάτων, μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε ανθρώπους που συνηθίζουν να περνούν ή στοχεύουν να περάσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα, προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα, αφού προηγουμένως επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα ενός πραγματικού ελληνικού ξενοδοχείου και περιηγήθηκαν ηλεκτρονικά στους χώρους του, μέσω του Virtual Reality Tour. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου τέθηκαν σε ανάλυση μέσω του μοντέλου SPSS. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ηλεκτρονικής εικονικής περιήγησης και τη πρόθεση κράτησης δωματίων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις απαντήσεις φαίνεται ότι για να υπάρξει πρόθεση κράτησης σε ένα ξενοδοχείο που χρησιμοποιεί την περιήγηση Εικονικής Πραγματικότητας, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου να αποφασίσουν οι χρήστες να επισκεφθούν το συγκεκριμένο κατάλυμα. Αυτές είναι η Εφαρμόσιμη Τεχνολογία Έργου, η Αντίληψη Χρησιμότητας της τεχνολογίας, η Ικανοποίηση από τη χρήση του και η πρόθεση να μοιραστούν την εμπειρία τους αλλά και να την προτείνουν σε άλλους ανθρώπους. Όσο πιο πολύ αυξάνονται οι τιμές των παραπάνω μεταβλητών, τόσο πιο πολύ αυξάνεται και η πρόθεση κράτησης δωματίου. Τα παραπάνω ευρήματα, μπορούν να ερμηνευθούν ως προτάσεις της παρούσας μελέτης προς τα ξενοδοχεία της Ελλάδας, ώστε να εντάξουν την τεχνολογία Virtual Reality Tour στις ιστοσελίδες τους, λαμβάνοντας όμως υπόψη να τηρούν τα παραπάνω δεδομένα, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικής εντύπωσης στους δυνητικούς πελάτες, δημιουργώντας τους, κατά αυτόν τον τρόπο, την επιθυμία να περάσουν τις διακοπές τους στο εν λόγω κατάλυμα.