Η Ανάλυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης & Το Φαινόμενο των Influencers

Λυκουρέση, Ελευθερία (2022-05)

Thesis

Η παρούσα εργασία αποτέλεσε μια ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του φαινομένου των επηρεαστών κοινής γνώμης (influencers). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι influencers αποκτούν όλο και εντονότερο ρόλο στη διαδικασία επωνυμίας μιας μάρκας. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου. Το δείγμα αποτέλεσαν 64 κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας, που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνδρες και γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας, επιπέδου σπουδών και εργασιακής κατάστασης. H δειγματοληπτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η απλή τυχαία δειγματοληψία. Η συλλογή των δεδομένων έγινε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής google forms σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, κλπ.) και διήρκησε από την 19η Απριλίου 2022 έως και την 9η Μαΐου 2022. Από την έρευνα φάνηκε πως οι περισσότεροι ακολουθούν influencers στο Instagram, πιστεύουν αρκετά ότι οι Influencers επηρεάζουν το αγοραστικό κοινό, ιδίως στους τομείς ομορφιάς – μόδας και ένδυσης και υπόδησης. Περισσότερο τους επηρεάζουν οι κριτικές στη πλατφόρμα σχετικά με τα διαφημιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως προς τις αιτίες που ο/η εκάστοτε influencer θα τους έπειθε να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι συμμετέχοντες φάνηκαν ουδέτεροι ως προς όλες. Συμφώνησαν ότι οι influencers αυξάνουν τις πωλήσεις μιας επιχείρησης και ενισχύουν την φήμη της. Τέλος, δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς το φύλο.