Ο ρόλος του Νευρομάρκετινγκ στην συμπεριφορά καταναλωτή. Με ποιους τρόπους και σε τι βαθμό επηρεάζει τις προτιμήσεις των ατόμων κατά την διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων

Μακρής, Θεόδωρος (2022-05)

Thesis

Η επιστήμη του Νευρομάρκετινγκ αποτελεί ένα πεδίο του Μάρκετινγκ που παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σύγχρονα στελέχη μάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις, καθώς μελετώνται διεξοδικά οι αποφάσεις και η απόκριση του καταναλωτικού κοινού σε διαφορετικά ερεθίσματα. Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται τόσο στο συνειδητό, όσο και στο υποσυνείδητο μέρος της ανθρώπινης εγκεφαλικής λειτουργίας. Το Νευρομάρκετινγκ σαν επιστήμη, συνδυάζει εξίσου τα πεδία του Μάρκετινγκ αλλά και της Νευροεπιστήμης. Οι ερευνητές και τα στελέχη που απασχολούνται στο πεδίο του Νευρομάρκετινγκ χρησιμοποιούν συνήθως ειδικά εργαλεία που κάνουν καταγραφή των κυμάτων ενέργειας ενός ανθρώπινου εγκεφάλου, των οφθαλμικών κινήσεων, της ευαισθησίας του ανθρώπινου δέρματος καθώς και των καρδιακών παλμών, ώστε να μπορέσουν με τρόπο επιστημονικό να οδηγηθούν σε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα συμπεράσματα, για τα διαφορετικά ερεθίσματα και τον τρόπο απόκρισης σε αυτά, από τους εθελοντές – καταναλωτές. Άμεσος στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής διατριβής, είναι να μελετηθεί στον πληρέστερο βαθμό το επιστημονικό πεδίο του Νευρομάρκετινγκ και πως αυτό έχει επίδραση στην διενέργεια λήψης αγοραστικών αποφάσεων από τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, πρόκειται να διερευνηθούν τα εξής ερωτήματα: 1) Οι χαμηλές τιμές είναι ικανές να παροτρύνουν τις καθημερινές παρορμητικές αγορές; 2) Έχει την δυνατότητα ένα ισχυρό brand να προσελκύσει μεγάλη μερίδα του καταναλωτικού κοινού; 3) Είναι δυνατό η εικόνα και η αισθητική ενός προϊόντος, να υπερνικήσουν την ενδεχόμενη πραγματική ποιότητα του, μέσω των κατάλληλων και εντατικών διαφημιστικών ενεργειών των στελεχών μάρκετινγκ; Για την απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα ο ερευνητής θα στηριχθεί στις απόψεις του κοινού συμμετοχής μέσω της δημιουργίας και χρήσης ερωτηματολογίου έρευνας και στην εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων που θα προκύψουν.