Ασφάλεια Διαστήματος: Η Περίπτωση της Ελλάδας

Τσώνης, Στέφανος (2022-08)

Thesis

Η διαστημική τεχνολογία πριν μισό αιώνα αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των Μεγάλων Δυνάμεων. Όσα κράτη κατείχαν διαστημικά συστήματα είχαν και το συγκριτικό πλεονέκτημα στο πεδίο της επιχειρησιακής πληροφόρησης. Όμως στη σημερινή εποχή, η διαστημική τεχνολογία είναι συνδεδεμένη σε σχεδόν κάθε πτυχή της παγκόσμιας κοινωνίας, καθιστώντας την Ασφάλεια Διαστήματος εξαιρετικά σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει αυτή τη σύνδεση και τη σημαντικότητάς της με επίκεντρο την περίπτωση της Ελλάδας. Μεθοδολογικά, υπάρχει ένας περιορισμός αναφορικά με την πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες καθώς αυτές είναι απόρρητες. Οπότε η εργασία έχει εκπονηθεί αποκλειστικά με αδιαβάθμητες πληροφορίες (ανοιχτές πηγές). Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν καταδείξει ότι η Ελλάδα την τελευταία 15ετία έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στην Ασφάλεια Διαστήματος χάρη στην πολυετή εμπειρία σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο. Ωστόσο, η κρισιμότητα της γεωπολιτικής της θέσεως επιτάσσει την επιτάχυνση της διεύρυνσης των δυνατοτήτων της αναφορικά με την Ασφάλεια Διαστήματος.