Η Ηγεσία ως μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων

Αλιτσάνι, Φιορίνα (2023-05)

Ο ανταγωνισμός στην παγκόσμια οικονομία του 21ου αιώνα είναι πολύπλοκος, προκλητικός και γεμάτος ανταγωνιστικές ευκαιρίες και απειλές. Οι αποτελεσματικές πρακτικές στρατηγικής ηγεσίας μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, ενώ ανταγωνίζονται σε ταραχώδη και απρόβλεπτα περιβάλλοντα. H παγκόσμια οικονομία είναι ένα σημαντικό αμετάκλητο γεγονός, η ύπαρξη του οποίου έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τις σημερινές πρακτικές στρατηγικής ηγεσίας και προσφέρει γνώσεις σχετικά με τις πρακτικές που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο μέλλον (Drucker et al., 1997). Εξετάζοντας τις κατάλληλες και συχνά καινοτόμες πρακτικές στρατηγικής ηγεσίας που χρησιμοποιούνται σήμερα με επιτυχία από οραματικούς οργανισμούς, είναι δυνατόν να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε πρακτικές που θα είναι αποτελεσματικές στον επόμενο αιώνα. Η ανάλυση αυτή είναι σημαντική, διότι η ηγεσία μπορεί να αποδειχθεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Χωρίς αποτελεσματική ηγεσία, η πιθανότητα μια επιχείρηση να επιτύχει ανώτερες ή ακόμη και ικανοποιητικές επιδόσεις όταν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας θα μειωθεί σημαντικά. Η ηγεσία ορίζεται ως η ικανότητα ενός ατόμου να προβλέπει, να οραματίζεται, να διατηρεί την ευελιξία του, να σκέφτεται στρατηγικά και να συνεργάζεται με άλλους για να δρομολογήσει αλλαγές που θα δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον οργανισμό. H δημιουργία βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι ο καθολικός στόχος όλων των επιχειρήσεων, η ικανότητα άσκησης στρατηγικής ηγεσίας με ανταγωνιστικά ανώτερο τρόπο διευκολύνει τις προσπάθειες της επιχείρησης να κερδίσει υψηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις της (Hoskisson et al., 2012).