Το Ζήτημα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο Υπό το Πρίσμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης’

Μπόμπολου, Μυρτώ (2023-01)

English Abstract.- Bilateral Investment Agreements (BITs) and Free Trade Agreements (FTAs) in general are mostly made to promote and protect foreign investment flows in one country. However concerns have been raised towards the ability of the host state to protect human rights violations and threats. It is evident that host states face many difficulties in their efforts to bring more light in human rights concerns and especially when they change their legislation in order to meet better protection. To conceptualize this problem it is crucial to examine the arbitration methods and process. A connection between jurisdiction and admissibility limitations and human rights violations’ neglect has been identified as the main reason states fail to bring their claims to justice. The following chapters prove the contribution of corporate social responsibility (CSR) and the inclusion of provisions in a more balanced approach between host states rights to fulfill their human rights obligation and foreign investors to enjoy their protection in the extent that it doesn’t affect the citizens nor the environment.

Thesis

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν εμφανή σύνδεση με το Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και συνήθως εξετάζονται ως δύο ανεξάρτητα ζητήματα, από διαφορετικούς φορείς. Αν και αποτελούν κλάδους του διεθνούς δημοσίου δικαίου και φέρουν αρκετές ομοιότητες, έχει παρατηρηθεί ότι αντιμετωπίζονται ως δύο ασύνδετα ζητήματα, γεγονός που επιφέρει αρκετά προβλήματα όταν διασταυρώνονται στην πράξη. Αφενός αναλύονται τα κύρια ερωτήματα και η θέση που κατέχουν τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διεθνές επενδυτικό δίκαιο και το πώς μπορούν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση ως αξιώσεις του κράτους υποδοχής στη διεθνή διαιτησία. Αφετέρου εξετάζεται το πως μπορούν να διαμορφωθούν κάποια διεθνώς αποδεκτά και κοινά πρότυπα συμπεριφοράς του ξένου επενδυτή βάση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ώστε να διασφαλίζεται η αμερόληπτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από έμμεσες ή παράπλευρες παραβιάσεις. Μελετώνται επίσης οι δυσκολίες που προκύπτουν στις προσπάθειες του κράτους υποδοχής για την υπεράσπιση τους και η συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη διαφύλαξη της εξέτασης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη διεθνή διαιτησία και στη αποτελεσματικότερη προστασία τους, ακόμη και αν δεν προβλέπεται άμεση συσχέτιση με την ευθύνη του ξένου επενδυτή, όμως παρουσιάζονται επιτακτικοί λόγοι για τη λήψη μέτρων που τον επηρεάζουν και που παραβαίνουν την προστασία του βάση της επενδυτικής συνθήκης. Μέσα από βιβλιογραφική έρευνα και παραδείγματα υποθέσεων κρίνεται ότι η ένταξη ρητρών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσα στη συνθήκη συντελεί πράγματι στη καλύτερη εξέταση των εν λόγω παραβιάσεων ή κινδύνων από τη διεθνή διαιτησία που διαφορετικά ίσως κρίνονταν ως ασύνδετα με την υπόθεση ή εκτός της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προστασία τους.