Οι προκλήσεις στην χρησιμοποίηση του ψηφιακού μάρκετινγκ ως εργαλείου για τη βελτίωση των πωλήσεων σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής

Δήμα, Αθανασία (2023-05)

Η πρακτική εφαρμογή διαφόρων ψηφιακών πλατφορμών στον επιχειρηματικό τομέα έχει προσφέρει νέες ευκαιρίες, καθώς ο σημερινός παγκοσμιοποιημένος κόσμος βασίζεται στο διαδίκτυο ως μια αξιόπιστη πηγή αξιόπιστων πληροφοριών που οι πελάτες μπορούν να εξετάσουν πριν από την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ (DM) δίνει στους λιανοπωλητές πολλές επιλογές για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και καλύτερες γνώσεις πελατών. Ωστόσο, οι προοπτικές του ψηφιακού μάρκετινγκ απαιτούν συνέπεια στη δημιουργία νέου υλικού, κάτι που ισχυρίζεται ο Eriksson, είναι δύσκολο για τους περισσότερους εμπόρους και μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση χρήσης στρατηγικών DM. Την τελευταία δεκαετία, το Διαδίκτυο έφερε την εποχή της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας έτσι στις επιχειρήσεις μια εναλλακτική πλατφόρμα για την αλληλεπίδραση των καταναλωτών από τούβλα και κονίαμα. Επομένως, οι έμποροι λιανικής πρέπει να αλλάξουν τις παραδοσιακές τους τακτικές μάρκετινγκ και να θεσπίσουν νέες στρατηγικές για να προσελκύσουν πελάτες σε πλατφόρμες όπου προτιμούν να αλληλεπιδρούν και να αγοράζουν λόγω του αντίκτυπου του Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο εμπορικό και μικροοικονομικό επίπεδο. Οι άνθρωποι ξοδεύουν ένα σημαντικό ποσό χρόνο στο Διαδίκτυο, επικοινωνία με φίλους, ανάγνωση ειδήσεων και αναζήτηση νέων πληροφοριών, καθιστώντας έτσι το Διαδίκτυο ένα βιώσιμο εργαλείο για την εμπλοκή των πελατών. Οι παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες εξελίσσονται συνεχώς για να επιτύχουν νέα επίπεδα καινοτομίας. Επιπλέον, η παγκόσμια πανδημία COVID-19 και τα όρια και οι απαγορεύσεις, που επιβλήθηκαν από τις περισσότερες κυβερνήσεις για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, είχαν αλλάξει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονταν και αγόραζαν αγαθά και υπηρεσίες μέχρι το 2020. Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά τη βιομηχανία λιανικής και τις νέες τάσεις αναδύονται για να αντιμετωπίσουν αυτά τα νέα ζητήματα. Ως εκ τούτου, αυτή η μελέτη έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις αντιληπτές προκλήσεις στην χρήση για την ενίσχυση των πωλήσεων στα καταστήματα λιανικής.