Ναρκωτικά - Κλειστό πρόγραμμα αποτοξίνωσης εξαρτησιογόνων ουσιών (Ηρωίνης – Κοκαΐνης), Αποτελεσματικότητα της μονάδας ‘Άνωσης’

Michael, Giorgoulla (2014)

Article

Η μάστιγα των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο ανά το Παγκόσμιο. Επηρεάζει αρνητικά τόσο την ατομική υγεία όσο και τη Δημόσια υγεία. Τόσο στο εξωτερικό όσο και στη Κύπρο υπάρχουν κατάλληλοι χώροι – μονάδες αποτοξίνωσης από την εξάρτηση. Παγκύπρια υπάρχει μόνο μια μονάδα αποτοξίνωσης. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην καταγραφή και ανάλυση δεδομένων για τη μελέτη του κλειστού προγράμματος αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά. Η αποτελεσματικότητα λειτουργίας της συγκεκριμένης μονάδας προς την διοίκηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι αρκετά σημαντική και απαραίτητη. Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της κλειστής μονάδας αποτοξίνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στο Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού.