Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσμικό πλαίσιο, κύριες πολιτικές

Moleski, Stella (2014)

Thesis

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μια οικογένεια ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών που συνεργάζονται για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των πολιτών τους και για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σήμερα ένα μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδική στον κόσμο. Δεν αποτελεί ένα ομόσπονδο κράτος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς οι χώρες που την αποτελούν εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα, κυρίαρχα έθνη. Επίσης, δεν είναι ούτε απλώς ένας διακυβερνητικός οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς οι χώρες μέλη της συνενώνουν μέρος των εθνικών κυριαρχιών τους και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη συλλογική δύναμη και επιρροή απ' ότι αν ενεργούσαν μεμονωμένα. Τα κράτη μέλη ασκούν την εθνική κυριαρχία τους από κοινού, λαμβάνοντας συλλογικά αποφάσεις μέσω κοινών θεσμικών οργάνων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ και το Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ΕΕ ως σύνολο. Σκοπός του παρόντος είναι μια απεικόνιση του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πλαισίου συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των οργάνων, καθώς και των κύριων πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί με σκοπό την επίτευξη των θεμελιωδών αξιών και θεσμών της Ένωσης.