Ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό σύστημα και το πρόγραμμα του για την Κυπριακή κρίση

Mavrommatis, Demetris (2014)

Thesis

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι ένας διεθνής οργανισμός, που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, έχει όμως, αυτόνομη διοικητική δομή, χρηματοδότηση και καταστατικό. Αποσκοπεί στη διατήρηση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής σταθερότητας, στην υποστήριξη της ανάπτυξης και στην καταπολέμηση της φτώχιας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δράσεις του διαφοροποιούνταν από την ίδρυση του μέχρι σήμερα και διαμορφώνονταν ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Το ΔΝΤ επικεντρώνει τις δραστηριότητες του σε τρεις τομείς: • την παρακολούθηση της οικονομικής σταθερότητας των χωρών - μελών του μέσω της επιτήρησης των οικονομιών τους αναδεικνύοντας οποιουσδήποτε κινδύνους και παρέχοντας συμβουλές γύρω από την οικονομική πολιτική τους • την παροχή δανεισμού στα μέλη του που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο ισοζύγιο πληρωμών • την παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας στα μέλη του.