Μελέτη για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου

Paraskeva, Charoula (2014-09-03)

Thesis

Μια μελέτη σκοπιμότητας επενδύσεων έχει μια συγκεκριμένη μορφή ως προς το πώς καταρτίζεται, ποιους κανόνες και ποια μεθοδολογία ακολουθεί. Στην συγκεκριμένη εργασία γίνεται ανάλυση επιχείρηση/ γυμναστηρίου, γίνεται ανάλυση σε σχέση με την τοποθεσία, το σκοπό, το κόστος, κτ.λ και χρησιμοποιείται μεθοδολογία των Ερωτηματολογίων όπου βάση των δεδομένων αυτών γίνεται ανάλυση σεναρίων από όπου καταλήγει στο πιο πιθανό σενάριο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς για την συγκεκριμένη επιχείρηση.