Οι ρήτρες "Take-or-pay" στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου

Papathanasiou, Pinelopi (2015)

Thesis

O ενεργειακός εφοδιασμός και η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκονταν ανέκαθεν στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων σε θεσμικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, και για το λόγο αυτό ο τομέας της ενέργειας προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής, και όχι μόνο, κοινότητας. Η απελευθέρωση της αγοράς ενεργείας, σε συνδυασμό με την μετεξέλιξη του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπόδραστα οδήγησαν στην εμφάνιση νέων θεσμών, αλλά και ενός δαιδαλώδους νομοθετικού πλαισίου. Η ευρύτητα του θέματος είναι δεδομένη, στο πλαίσιο, όμως, της παρούσας εργασίας θα εστιάσουμε στις ρήτρες take-or-pay ή άλλως στις ρήτρες υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής, οι οποίες εμπεριέχονται, κατά κύριο λόγο, σε μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου (εφεξής φ.α.) μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών.