Ο έλεγχος συγκεντρώσεως επιχειρήσεων στην Κύπρο και ο ρόλος της Κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού

Savvidou, Elpida (2014)

Thesis

Η αγορά είναι το θεμέλιο του οικονομικού μας συστήματος. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι άμεσα και αδιαμφισβήτητα συνδεδεμένη με τον ανταγωνισμό. Η οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, οι επενδύσεις, η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος προς την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο επηρρεάζονται από την αποδοτική και αποτελεματική λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού