Διπλωματία: Ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ρωσικής Ομοσπονδίας με επίκεντρο την ενέργεια

Chitaridou, Kyriaki (2015)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο της τη διπλωματία, δηλαδή τη πρακτική της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για την δημιουργία σταθερότητας και τάξης στο διεθνές σύστημα, με σκοπό την ειρηνική συμβίωση και συνεργασία των διεθνών δρώντων αλλά και την αμοιβαία προώθηση των συμφερόντων τους. Επικεντρώνεται στην ιστορική διαμάχη μεταξύ δύο υπερδυνάμεων, των Η.π.Α. και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα. Στο πρώτο κεφάλαιο, δίδεται ο ορισμός της διπλωματίας και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο αυτή διαμορφώθηκε ιστορικά, από τις πρώτες επαφές των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων έως τη διπλωματία των σύγχρονων κρατών. Εξετάζεται η σύγχρονη οικονομική διπλωματία και τα μέσα άσκησης της καθώς και η νέα έκφανση αυτής, η ενεργειακή διπλωματία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι Η.Π.Α. ως διεθνής δρών. Παρουσιάζεται η γεωπολιτική τους θέση, το πώς αυτοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους στη παγκόσμια σκηνή και η δράση τους στην ενεργειακή αρένα. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η Ρωσική Ομοσπονδία ως διεθνής δρών. Παρουσιάζεται, όπως και στο κεφάλαιο που προηγείται, η γεωπολιτική της θέση, το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο της και το πώς διεκδικεί τη θέση της στο παγκόσμιο ενεργειακό παιχνίδι .. Το τελευταίο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην ενεργειακή διαμάχη των Η.π.Α. και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στο πως αυτή οδηγεί στο τέλος του μονοπολικού κόσμου και στη γέννηση ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος.