Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Kaoullas, Kyriakos (2015)

Thesis

Μετά τις συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, οι οποίες έφεραν στο προσκήνιο τα αιτήματα της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών των κρατών, πραγματοποιήθηκε η ευρωπαϊκή ενοποίηση με τη Συνθήκη της Ρώμης. Η ενοποίηση αυτή δεν ήταν πάντοτε ευθύγραμμη καθώς η πρόοδος της επηρεάστηκε από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Ειδικότερα, λόγω της διεύρυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης ήταν απαραίτητη η τροποποίηση και η αναθεώρηση των ιδρυτικών της συνθηκών ώστε να αντιμετωπίζονταν οι προκλήσεις της διεύρυνσης αυτής.