Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκτατικών αρχών μέσα από τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Mousoulou-Kapnoulla, Androula (2015)

Thesis

Δικαίωμα είναι κάποιου είδους ελευθερία. Ανθρώπινο Δικαίωμα είναι κάτι που το δικαιούται κάποιος απλά επειδή είναι άνθρωπος. Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου και η βασική θεώρηση τους είναι ότι, κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει να του φέρονται με αξιοπρέπεια. Η πρώτη καταγραφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγινε το 539 π.χ. από τον Κύρο τον Μεγάλο, βασιλιά της αρχαίας Περσίας ο οποίος μετά την κατάκτηση της Βαβυλώνας ελευθέρωσε τους σκλάβους, διακήρυξε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη θρησκεία τους και εδραίωσε φυλετική ισότητα. Τα διατάγματα του Κύρου που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν χαραγμένα στην Ακκαδική γλώσσα σε κύλινδρο από ψημένο πηλό.