Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πολιτικά θεσμικά όργανά της

Loizides, Constantinos (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία εκπονείται μέσα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο (LLM) και έχει αντικείμενο τα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πολιτικά θεσμικά όργανα της. Στόχος τη εργασίας είναι η γνωριμία του αναγνώστη με τα πολιτικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποφάσεις των οποίων διέπουν αποφασιστικά τη ζωή μας και χωρίς η παρουσία τους να γίνεται αντιληπτή στην καθημερινότητα μας.