Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Psalta, Artemida (2015)

Thesis

Στην εποχή μας το ζήτημα των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και της πρακτικής εφαρμογής τους εμφανίζεται στο προσκήνιο των διεθνών σχέσεων με μεγάλη συχνότητα ταυτόχρονα τα κράτη με τις πολιτικές επιλογές τους, τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές πεδίο, θέτουν διαρκώς υπό αμφισβήτηση τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προσπάθεια τους να εξυπηρετήσουν τα εθνικά τους συμφέροντα.