Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Stylianou, Panagiotis (2015)

Thesis

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας που πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας από το Τμήμα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος, είναι η παρουσίαση και ανάλυση των θεσμικών και επικουρικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι σχεδόν όλα όσα επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες των Ευρωπαίων πολιτών διέπονται από νόμους. Όλοι αυτοί οι νόμοι θεσπίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αφορούν το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Λίγοι όμως γνωρίζουν πως λειτουργούν οι «Βρυξέλλες». Καθημερινά ακούμε μέσα από την ειδησεογραφία ή συζητήσεις, να γίνεται αναφορά για φορείς και όργανα άσκησης πολιτικών στο χώρο της ενωμένης Ευρώπης, πολλά εκ των οποίων αγνοούμε τον ρόλο και τη σημασία τους, με αποτέλεσμα το έλλειμμα δημοκρατίας, αφού κάθε πολίτης λόγω άγνοιας δεν έχει ίση πρόσβαση σε αυτά, να μεγαλώνει. Μέσα λοιπόν από την ανά χείρας διπλωματικής εργασία εκτός από το να γνωρίσουμε τα συγκεκριμένα όργανα σκοπό έχει να κατανοήσουμε πως με τα συγκεκριμένα όργανα η ΕΕ διαθέτει το θεσμικό οπλοστάσιο που θα την καταστήσει πιο δημοκρατική, διαφανείς και λειτουργική ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών αλλά και στις εσωτερικές και παγκόσμιες προσκλήσεις.