Σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και μετασχηματιστικής ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών λυκείων

Voulkidou, Smaragda (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία διερευνά δύο έννοιες με όμοια πορία και με τη μεταξύ τους συσχέτιση. Πρόκειται για τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ηγεσία, οι οποίες απασχόλησαν πολλούς θεωρητικούς και μελετητές, χωρίς τελικά να καταλήξουν σε ορισμούς κοινά αποδεκτούς.

Collections: