Η αυταρχικότητα του εκπαιδευτικού και η σχέση της με το φύλο του

Karagiannis, Andreas (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία αφορά το χαρακτηριστικό της αυταρχικότητας του εκπαιδευτικού και τη σχέση αυτού με το φύλο του. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση αρχικά ενός θεωρητικού τμήματος το οποίο θα είναι η βάση για την έρευνα την οποία θα πραγματοποιήσω στη συνέχεια. Το θεωρητικό αυτό τμήμα σχετίζεται αρχικά με τη διερεύνηση της έννοιας της αυταρχικότητας και της σχέσης αυτής με το φύλο του ατόμου και με τις καταστάσεις κατά την ανατροφή του, που υποστηρίζουν ή όχι την ανάπτυξη αυταρχικών συμπεριφορών. Στη συνέχεια ακολουθεί η έννοια της εκπαίδευσης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού για να καταλήξω στην αυταρχικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αυταρχική αγωγή και συμπεριφορά εκπαιδευτικών και διευθυντών, αλλά και σε λόγους επιλογές επαγγελμάτων της εκπαίδευσης από τα δύο φύλα των ατόμων. Αφού παρουσιαστεί αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο θα συνεχίσω με την έρευνα στην οποία συμμετέχουν 116 άτομα, άνδρες και γυναίκες, από τα οποία οι περισσότεροι θα είναι εκπαιδευτικοί και κάποιοι θα είναι και διευθυντές. Η έρευνα αυτή θα είναι σχετική με απόψεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική διαδικασία, για την ύπαρξη αυταρχικότητας σε αυτήν αλλά και στο ρόλο του φύλου του κάθε ατόμου στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις αυτών. Σκοπός μου τελικά είναι να παρουσιάσω μέσα από την έρευνα αν υπάρχει ακόμα αυταρχικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, πώς αυτή γίνεται αντιληπτή, αλλά και πόσο σημαντικό θεωρείται σήμερα το φύλο του κάθε ατόμου στη συμπεριφορά του και στη θέση στην οποία εργάζεται.

Collections: