Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η ελληνική πραγματικότητα

Triantafyllidou, Konstantia (2015)

Thesis

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ήταν ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχόλησε έντονα τα τελευταία δύο χρόνια τόσο τους σχεδιαστές της αξιολόγησης και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Μετά από πολλά χρόνια απουσίας θετικών εξελίξεων στο θέμα αυτό, η τελευταία προσπάθεια αξιολόγησης δημιούργησε πλήθος αντιδράσεων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών που ουσιαστικά δεν ήταν αντίθετοι στην αξιολόγηση αρκεί αυτή να λειτουργούσε ως μέσον βελτίωσης και ανάπτυξης του σχολείου και των εκπαιδευτικών.

Collections: