Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η υπεροχή κι αλληλεπίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου μέσω της αναπόφευκτης αλληλεγγύης των εθνικών δικαίων

Loukaidou, Eftichia (2015)

Thesis

Με την ύπαρξη μιας άνευ προηγουμένου ομοσπονδίας κρατών και με την αναπόφευκτη ύπαρξη μιας πολυ πολιτισμικότητας και πολύ κουλτούρας σε μία ένωση κρατών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολυ-ποικίλη ύλη του Ευρωπαϊκού δικαίου έχει εισχωρήσει σε όλες τις πτυχές των έννομων τάξεων των κρατών μελών με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτές οι εξαιρέσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια των κρατών.