Ο ρόλος και τα καθήκοντα του διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο»

Costa, George (2015-08)

Thesis

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, φέρνουν τα κράτη ενώπιον νέων και δυσκολότερων προκλήσεων. Ανάμεσα σε αυτές και το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο καλείται, όχι μόνο να λειτουργήσει σύμφωνα με τα νέα δεδομένα αλλά να δώσει και λύσεις στα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Το σχολείο, ως ένα ανοικτό κοινωνικό σύστημα, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και καλείται να ανασυνταχθεί, να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας του στη βάση νέων παραμέτρων, δίνοντας έμφαση στην αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την καινοτομία ως ασπίδα προστασίας και θωράκισης έναντι της αλλαγής. Μέσα σε αυτά τα δεδομένα, ο ρόλος του διευθυντής της σχολικής μονάδας, γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκος και πολυσύνθετος αφού καλείται να διαδραματίσει πέραν από τον παραδοσιακό του ρόλο και το ρόλο του φορέα της αλλαγής και του οραματιστή της νέας τάξης πραγμάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιάσει το ρόλο και τα καθήκοντα του διευθυντή στη σχολική μονάδα, έτσι όπως το σύγχρονο περιβάλλον επιβάλλει, ειδικότερα στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.