Απόψεις των εκπαιδευτικών για το ρόλο του Διευθυντή στη διαχείριση της επικοινωνίας στη σχολική μονάδα

Bouratsi, Theodora (2015)

Thesis

Από τα πιο δύσκολα θέματα της κοινωνικής ψυχολογίας είναι το θέμα του ηγέτη και της ηγεσίας. Συγχρόνως όμως είναι και από τα πιο βασικά προβλήματα οικονομιας. Είναι γνωστό ότι η ανεύρεση στελεχών για να πλαισιώσουν τα νευραλγικά σημεία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού είναι ένα βασικό ζήτημα. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ή δεν επιτέλεσαν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν γιατί οι προϊστάμενοι και τα επιτελικά στελέχη δεν φάνηκαν άξια της αποστολής τους και ικανά για να ανταποκριθούν στον ρόλο που είχαν αναλάβει.

Collections: