Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διατήρηση των διαφυλικών στερεοτύπων στην ανάγνωση

Sarrou, Theodora (2015)

Thesis

Η εργασία αυτή έχει ως τίτλο «Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στη διατήρηση των διαφυλικών στερεοτύπων στην ανάγνωση» και αναλύει πρωταρχικά την έννοια της αναγνωστικής δεξιότητας και το ρόλο του φύλο όσον αφορά την ανάγνωση και σε δεύτερο επίπεδο της έννοιες της ηγεσίας και της διοίκησης στην εκπαίδευση καθώς και το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η εργασία αυτή μέσα από την αναδρομή στη βιβλιογραφία έχει ως σκοπό να αναπτύξει της έννοιες της αναγνωστικής δεξιότητας και της έμφυλης διάστασης αυτής κατά το πρώτο μέρος της, ενώ στο δεύτερό της μέρος πραγματεύεται τις έννοιες ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση και πως ο διευθυντής της σχολικής μονάδας συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή λειτουργία της. Μέσα από την ανάλυση όλων αυτών απαντάται και το βασικό ερώτημα της εργασίας αυτής, δηλαδή πως συμβάλλει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, μέσα από τη στάση του και τον τρόπο διοίκηση που επιλέγει στη διατήρηση των έμφυλων διακρίσεων στην ανάγνωση.

Collections: