Η συμβολή της μη-λεκτικής επικοινωνίας στην αποτελεσματική Διεύθυνση του Σχολείου

Giannakopoulou, Despoina-Effrosyni (2015-09)

This paper presents analytically the concept of “Body Language” or else of “Non-verbal Communication”, as a useful guide for every School Director, who wishes its efficient operation.

Thesis

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αναλυτικά την έννοια της «Γλώσσας του Σώματος» ή αλλιώς της μη-λεκτικής επικοινωνίας, αποτελώντας έναν χρήσιμο οδηγό για κάθε Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, που επιθυμεί την αποτελεσματική λειτουργία της.

Collections:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων