Ανάλυση των διακυμάνσεων των τιμών οικιστικών οικοπέδων στην Λάρνακα

Alexandrou, Sotiroula (2012)

Thesis

Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε μια βάση δεδομένων από πωλήσεις οικιστικής γης, οι οποίες διεκπεραιώθηκαν τα έτη 2000-2011 στην πόλη της Λάρνακας, με σκοπό την κατασκευή δείκτη τιμών οικιστικών οικοπέδων. Κατασκευάστηκαν εναλλακτικοί δείκτες τιμών οι οποίοι εκτιμήθηκαν με την εφαρμογή της μεθόδου της ωφελιμιστικής προσέγγισης, με σκοπό να βρεθεί εκείνη η συνάρτηση η οποία αντιπροσωπεύει όσο το δυνατό καλύτερα τις συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν στα υπό εξέταση έτη. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του πληθυσμού της Κύπρου και της αγοράς ακινήτων γενικότερα ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται η προσοχή μας στην υπό εξέταση της μελέτης πόλη, την πόλη της Λάρνακας. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι ερευνητικές προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί από διάφορους οικονομολόγους για τη δημιουργία δεικτών τιμών ακινήτων καθώς και τον τρόπο που οι δείκτες αυτοί διαμορφώθηκαν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά κατά περιόδους. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα δεδομένα που λήφθηκαν στο δείγμα καθώς και τα προβλήματα και οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν στο δείγμα αυτό. Έγινε μια συνοπτική στατιστική παρουσίαση των δεδομένων που συλλέχθηκαν ανά έτος και ακολούθησε η κατασκευή εναλλακτικών μοντέλων. Επιλέχθηκε το μοντέλο εκείνο που θεωρήθηκε ότι αντιπροσώπευε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα που λήφθηκαν για σκοπούς της έρευνας. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα σε πίνακες και έγινε μια πιο εκτενής συζήτηση.Στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης συγκεντρώθηκαν και σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα της εργασίας. Επιπλέον, προτείνονται οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους εκτιμάται ότι πρέπει να κινηθούν οι μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Collections:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων