Ανάλυση διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των οικιστικών οικοπέδων στο Δήμο Πάφου, με τη χρήση δείκτη τιμών σταθερής ποιότητας

Georgiou, Andreas-Kafkalia (2012)

Thesis

Ο στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι να βρεθεί το πραγματικό ποσοστό ετήσιας αύξησης ή μείωσης της τιμής ενός οικιστικού οικοπέδου στο Δήμο Πάφου, ανάμεσα στις διάφορες χρονικές περιόδους, επίδραση η οποία προέρχεται από τις μεταβολές στις ζητούμενες και προσφερόμενες ποσότητες στη συγκεκριμένη αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή παραμένουν σταθεροί.

Collections:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων