Σε ποιό βαθμό τα επιτεύγματα του αναδασμού έχουν οφελήσει τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας και σε ποιό βαθμό.

Dimosthenous, Marios (2015)

Thesis

Τα προβλήματα που αφορούν θέματα ιδιοκτησίας γης ,από τα πιο παλιά χρόνια προκαλούσαν το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων μιας περιοχής όσο και του κράτους. Η Κύπρος σαν νεοσύστατο κράτος το 1961 ,και μετά την Αγγλική αποικιοκρατία από το 1878 μέχρι το 1960 και παρά το γεγονός ότι γενικά είχε ικανοποιητικό κτηματολογικό σύστημα λόγω Αγγλικού συστήματος, είχε να αντιμετωπίσει και πολλά άλλα προβλήματα. Οι μη εγγεγραμμένες περιουσίες, οι κληρονομιές, οι συνιδιοκτησίες, οι διασυνοριακές διαφορές, ο πολυκερματισμός της γης ,η έλλειψη οδικού δικτύου , τα διάσπαρτα τεμάχια, οι προσβάσεις και τα δικαιώματα σε φυσικές πηγές νερού , η έλλειψη οργωμένου αρδευτικού συστήματος , οι τουρκοκυπριακές περιουσίες, ήταν από τα βασικά θέματα που το κράτος έπρεπε να επιλύσει με οργανωμένη παρέμβαση. Έχοντας υπόψη τις εμπειρίες άλλων κρατών κυρίως ευρωπαίων η Κυπριακή Δημοκρατία ξεκίνησε τις διαδικασίες εισαγωγής και εφαρμογής του αναδασμού το1969 με νομοθετική ρύθμιση. Το 1970 τέθηκε σε εφαρμογή το πρώτο σχέδιο αναδασμού στην κοινότητα Κισσόνεργα στην Πάφο. Ακολούθησαν και άλλες κοινότητες. Βασικοί στόχοι της εφαρμογής του αναδασμού ήταν μεν να επιλύσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πιο πάνω προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα να βοηθήσει την ανάπτυξη της γεωργίας που διαχρονική αποτελούσε σημαντικό τομέα της οικονομίας αφού μέχρι το 1970 το ένα τρίτο του πληθυσμού ασχολείτο παραδοσιακά με την γεωργία. Στην παρούσα μελέτη διατριβή θα καταβληθεί προσπάθεια να επισημανθούν τα επιτεύγματα του αναδασμού τόσο σε Παγκύπρια βάση ,όσο και σε τοπική βάση . Επίσης θα γίνει προσπάθεια να επισημανθούν τα οφέλη που είχε το δημόσιο ,σαν κύριος φορέας ,αλλά και βασικός χρηματοδότης των έργων του αναδασμού. Για την μελέτη αυτή ,και για τα τελικά της αποτελέσματα και συμπεράσματα θα χρησιμοποιηθούν άρθρα , μελέτες, ανακοινώσεις, καθώς και κάθε αρχείο που αφορούν την εφαρμογή του αναδασμού από 1970 μέχρι και σήμερα. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης τα αποτελέσματα ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε και συμπληρώθηκε σε άτομα που γνωρίζουν τα θέματα του αναδασμού και η άποψη τους θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Collections: