Αγοραστές σε σύμβαση πώλησης μπορούν και σε ποιό βαθμό να απεγκλωβιστούν από τα δεσμά των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης μέσα από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό εγγραφής

Parpas, Vasos (2015)

Thesis

Το θέμα που εξετάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τομέα επιχειρηματιών ανάπτυξης γης και η "αδιαφορία"και τα "λάθη" των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης, στην προώθηση των διεργασιών έκδοσης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων του κράτους απο τα μεταβιβαστικά τέλη και δικαιώματα την επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών την φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας κλπ, αλλά και την ταλαιπωρία μεγάλου αριθμού αγοραστών που ώθησε το κράτος να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για επίλυση του προβλήματος.