Πώς η οικονομική κρίση επηρρέασε τις κατασκευές οικιστικών μονάδων στις αγροτικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας;

Chryses, Vasos (2015)

Thesis

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει πως ο κατασκευαστικός οικοδομικός τομέας οικιστικών μονάδων στις αγροτικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας έχει επηρεαστεί πριν και μετά την οικονομική κρίση, και να προσδιορίσει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις που θα επικρατήσουν στην αγορά.