Καταγραφή και ανάλυση στοιχείων που σχετίζονται άμεσα με την επιρροή της οικονομικής κρίσης στον τομέα του real estate στην Κύπρο την ερχόμενη δεκαετεία

Kouklis, Giannis (2015)

Thesis

Ουσιαστικά από το έτος 1993, άρχισαν να ιδρύονται στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι Εταιρείες Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας και Κτιρίων Δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου και οι οποίες άρχισαν να ξεφεύγουν από το μοντέλο των μεσιτικών γραφείων. Οι περισσότερες και σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό τους, είναι Ανώνυμες Εταιρείες και έχουν ως μετόχους τα ιδρυτικά τους στελέχη αλλά και τους φορείς των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ιδιοκτητών των κτιρίων και γενικότερα της ακίνητης περιουσίας (Ζεντέλης, 2002).