Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο

Lamprou, Kyriakos (2012)

Thesis

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο. Σκοπός μας είναι να παραθέσουμε την χρήση των ανανεώσιμων πηγών, ειδικότερα στην Κύπρο και να δούμε πως με την χρήση αυτών των πηγών μπορεί να υπάρχει μία καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα στον κόσμο, ειδικότερα σήμερα που ολόκληρη η υφήλιος περνά μία οικονομική και ενεργειακή κρίση. Με την χρήση αυτών των πηγών μπορούν να αντιμετωπιστούν αρκετά οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες με την αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης σκοπός είναι η καταγραφή και ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις ΑΠΕ, με τις οποίες θα έχει άμεσο και έμμεσο όφελος.

Collections:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων