Μεταναστευτικές ροές και Ανθρώπινα Δικαιώματα: Ετερόκλητες προσεγγίσεις

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2015)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Ο αρχαίος 'Ελλην κυνικός Φιλόσοφος ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ, μας κληροδότησε μία σπουδαΙα επιστημονική «αρχή »: « Αρχήj σοφίας ονομάτων επίσκεψις», ενώ ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ διετύπωσε την άποψη , ότι «Ορισμός ουσίας τινός γνωρισμός» . Μ βάση, λοιπόν, αυτές τις επιστημονικές προτροπές, παρατίθενται εν συνεχεία οριοθετήσεις μερικών βασικών εννοιών, υπεισερχομένων στο υπό διαπραγμάτευση θέμα: Πρόσφυγες στην Κύπρο και ανά τον Κόσμο. Ανθρώπινα δικαιώματα.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/