Τοις εντευξομένοις ή Περί μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μία μεταλασσόμενη Ευρώπη

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2007)

Article

Έπειτα από πρόσκληση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της οποίας προϊσταται ο κ . Ιερόθεος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, η αρμόδια για τον Προϋπολογισμό και τον Δημοσιονομικό Προγραμματισμό Επίτροπος της Ευρωπαικής Ένωσης κυρία Dalia GRYBAUSKAITE επεσκέφΘη τον παρελΘόντα ΝQέμβριο* την Αθήνα, και συμμετέσχε σε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα: Η μεταρρύΘμιση του προϋπολογισμού σε μια Ευρώπη που αλλάζει, εκθέσασα τις απόψεις της.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/