Διαχείριση των ενεργειακών πηγών της Κύπρου και προοπτικές ανάκαμψης της Κυπριακής οικονομίας

Πέτρου, Κωνσταντία (2013)

Video

Με την ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου,ο ρόλος της χώρας έχει αναβαθμιστεί στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου τα οποία έχουν εντοπιστεί, καθώς και τα προβλεπόμενα κοιτάσματα πετρελαίου που ενδέχεται να εντοπιστούν,συμβάλλουν καταλυτικά στην ενεργειακή αυτονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ενίσχυση της οικονομίας της.Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό στα κυπριακά δρώμενα,στην κυπριακή οικονομία,στο ρόλο που θα διαδραματίζει η χώρα ως περιφερεικό ενεργειακό κέντρο και συνεπώς στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Στην έρευνα θα αναφερθούν τα πρώτα βήματα της εθνικής στρατηγικής τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη,για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της χώρας και οι προοπτικές για την κυπριακή οικονομία.Οι προοπτικές αυτές είναι αρκετά ευοίωνες,τόσο στην φάση αξιοποίησης των φυσικών κοιτασμάτων τα οποία έχουν εντοπιστεί ήδη,αλλά οι προοπτικές διανοίγονται και στην ανεύρεση πρόσθετων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου,που παρέχουν την δυνατότητα για την ριζική αλλαγή στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων