Ελληνική Διακυβέρνηση: Ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκηση

Μαργαρίτου, Κώστας (2013-09)

Thesis

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε ένα πραγματικό εφαλτιριο για την παραγωγή πλήθους θεωρήσεων, αναλύσεων, αντιπαραθέσεων και τελικώς προτάσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της σε όλο το "εύρος της κρατικής λειτουργίας. Ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας θεωρήθηκε πως, η κρίση χρέους κατέδειξε χρόνιες αδυναμίες, ίσως και αναχρονιστικές δομές διακυβέρνησης, οι οποίες είχαν κατακυριέυσει το κράτος, με τη μορφή κατεστημένων συμφερόντων και αλληλεξαρτήσεων που, μόνο υπό την πίεση μιας συσσωρευμένης κοινωνικής και πολιτικής αντίδρασης και με αφορμή την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, θα μπορούσαν να ανατραπούν.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων