Η Παρακίνηση Των Εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα και η Επίδραση της Μονιμότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Δαμιανού, Μαρίνα (2016-06)

Thesis

Σύμφωνα με την οργανωσιακή θεωρία, οι οργανισμοί πρέπει να βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής και ανακατανομής των πόρων τους, ώστε να εξασφαλίζουν τόσο την επιβίωση όσο και την ανάπτυξή τους. Το σύγχρονο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές ανά το παγκόσμιο, τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες πρόσφατα με την παγκόσμια οικονομική κρίση γίνονται ακόμη εντονότερες και η προσπάθεια αντιμετώπισής τους, θέτει τα κράτη ενώπιον νέων και δυσκολότερων προκλήσεων.