Η διακυβέρνηση των γενετικών πόρων και η βιοπειρατεία

Βλάσση, Ελένη (2016-08)

Thesis

Το ζήτημα της Διακυβέρνησης των Γενετικών Πόρων έχει απασχολήσει το Διεθνές Δίκαιο για δεκαετίες. Αν και το αρχικό ενδιαφέρον για τους γενετικούς πόρους ήταν μάλλον επικεντρωμένο στον χαρακτηρισμό του περιβάλλοντος ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας πάντοτε υπήρχαν υπόνοιες για την οικονομική σημασία της δυνατότητας εκμετάλλευσης και πρόσβασης σε γενετικούς πόρους. Η αυξανόμενη σημασία αυτή των γενετικών πόρων, όπως αναδεικνύεται από την εξέλιξη του συμβατικού καθεστώτος για την ρύθμιση της διαχείρισής τους, αντικατοπτρίζεται άμεσα στην οικονομική διάσταση της εκμετάλλευσής τους. Πολύ συχνά, παρακάμπτονται τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και οι μακροχρόνιες παραδοσιακές πρακτικές τους στην χρήση βιολογικών πόρων της χώρας τους, προκαλώντας την εμφάνιση του φαινομένου της βιοπειρατείας. Σκοπός της εργασίας μας αποτελεί η ανάδειξη της σημαντικότητας των γενετικών πόρων και της εκμετάλλευσής τους από την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και η κατανόηση του φαινομένου της βιοπειρατείας και της επιρροής του στις δύο αυτές χώρες.