Η οικονομική Νομισματική ένωση: δημιουργία παρόν και μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βλιάμου, Βασιλική (2016)

Thesis

Σήμερα μια νέα πολιτική και οικονομική τάξη πραγμάτων επικρατεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο με καταλύτη τη δημιουργία και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό, μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών. Επομένως αποτελεί μια συσπείρωση κρατών που δημιουργούν καινούρια νομική οντότητα η οποία αποκτά και ξεχωριστή από αυτά νομική βούληση. Ο σκοπός αυτής της συσπείρωσης ήταν η ανασύνταξη της οικονομίας και το τέλος των συγκρούσεων μεταξύ κρατών με επίκεντρο την Ευρώπη.