Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους

Παντελή, Νικολίνα (2016)

ABSTRACT This master thesis has been prepared in order to highlight the European Central Bank’s (ECB) role to tackle the European debt crisis. For this purpose, a series of themes have been analyzed, the Road to the EMU, the role and the structure of the ECB, and its Monetary Policies. Furthermore, it is analyzed the strategy of the monetary policy of the ECB and emphasis has been given to its policies during the European debt crisis. As it is argued in this master’s dissertation the ECB played a significant role in order to provide stability and prosperity within the EMU from 2007-2012.

Thesis

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να αναδείξει το ρόλο που διαδραμάτισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προς την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους 2007-2012. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, παρουσιάστηκε εκτενώς η ιστορική αφετηρία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η δομή της ΕΚΤ, και οι νομισματικές πολιτικές που εφαρμόζει. Επίσης, αναλύθηκε εις βάθος η στρατηγική που ακολουθεί στη νομισματική πολιτική, και δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένες νομισματικές πολιτικές που εφάρμοσε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Στην εποχή που διανύουμε, ακαδημαϊκοί και ερευνητές έχουν πλέον διχαστεί για το αν η ΕΚΤ αποτελεί έναν αποτελεσματικό θεσμικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων στην Ευρωζώνη. Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται ότι η ΕΚΤ μέσα στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου έδρασε αρκετά ικανοποιητικά αν και υπήρχαν στιγμές που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Παρ' όλα αυτά κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η ΕΚΤ κυρίως μέσω του Διοικητή της πήρε γενναίες αποφάσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπερέβαιναν τη θεσμική της εντολή.