Browsing NUP Academic Publications - Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις ΠΝΠ by Issue Date

Now showing items 1-20 of 1593

 • Κύπρος - αρ. 85 

  Unknown author (Library of Neapolis University Pafos, 1954-01-04)
  Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Κύπρος» περιλαμβάνει τα τεύχη μεταξύ των ετών 1878-1881, 1920 και 1952-1955. Πρόκειται για την πρώτη Κυπριακή Εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Λάρνακα από το 1878 ως το 1890. Το φύλο της ...

 • Κύπρος - αρ. 86 

  Unknown author (Library of Neapolis University Pafos, 1954-01-11)
  Η ψηφιακή συλλογή της εφημερίδας «Κύπρος» περιλαμβάνει τα τεύχη μεταξύ των ετών 1878-1881, 1920 και 1952-1955. Πρόκειται για την πρώτη Κυπριακή Εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Λάρνακα από το 1878 ως το 1890. Το φύλο της ...

 • Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ως διδάσκαλος πνευματικής ζωής 

  Zacharopoulos, Nikos (1967)
  Δια του μετα χειρας δοκιμίου καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιασθη το θέμα της πνευματικης ζωης, ώς αυτη διαγράφεται εις τα συγγράμματα του άγ. Νικοδήμου του Άγιορείτου και διαφωτίζεται ύπο των λοιπων της εποχης αυτου ...

 • Δωρόθεος Βουλησμάς επι τη βάσει των ανεκδότων αυτού επιστολών 

  Zacharopoulos, Nikos (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης., 1969)
  Η μελέτη των ιστορικών πηγών της εποχής της τουρκοκρατίας αποτελεί αξιόλογον συμβολήν δια την παρουσίασιν και διασαφήνισιν της ιστορίας του ελληνικού Έθνους και της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας. Ώς γνωστόν, αι διασωθείσαι ...

 • Το Σύνταγμα του 1968 

  Manitakis, Antonis (1970)
  Από της εποχής της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επαναστάσεως τα Συντάγματα των πολιτισμένων χωρών καταρτίζονται, συζητούνται και ψηφίζονται τπό Συντακτικών Συνελεύσεων ή Αναθεωρητικών Βουλών, των οποίων τα μέλη εκλέγονται ...

 • On the synthesis of general systems 

  Makridakis, Spyros; Weintraub, Roy E. (Society for General Systems Research, 1971)
  The concept of a system has been identified in a large number of disciplines; biology, management science, economics, sociology, political science, theology, law, etc., have profited by the apparatus associated with ...

 • Management of time , a New Responsibility for Executives 

  Tsaklanganos, Angelos (Bureau of Business Research, 1971)
  In the complex business environment that exists today, executive responsibility can no longer be allocated only to the limited traditional administrative resources: manpower, money, materials, and market behavior.

 • On the synthesis of general systems 

  Weintraub, Roy E.; Makridakis, Spyros (Society for General Systems Research, 1971)
  In Part I, we extended the work of Ashby [1,2] to develop an analytical framework for determining the relation betweén system size and system stability. It was established that, for linear dynamic systems, as the number ...

 • Stability properties of general systems 

  Makridakis, Spyros (Society for General Systems Research, 1973)
  The system approach views any organized entity as a unity composed of interdependent parts capable of sensitive and accurate interaction among themselves and with their environment. It is the mutual interaction among ...

 • Infinity, limits and order: a study on the paradox 

  Kargopoulos, Phillipos V. (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.), 1973)
  In a paper which deals with the of infinity the most fundamental paradox is the paper itself. For it deals with tbe infinite in a finite time and extension. It tries to limit the unlimited, to define the indefinite, ...

 • Integrating Forecasting and Planning 

  Makridakis, Spyros; Wheelwright, Steven (Elsevier, 1973-09)
  Specialization inhibits or prohibits interdisciplinary communication among diverse areas. It contributes to segmentation, which becomes a serious problem when several of those areas should depend upon knowledge which exists ...

 • Forecasting Methods for Managers 

  Makridakis, Spyros; Wheelwright, S. (Palgrave Macmillan Journals, 1974)
  The forecasting techniques available have increased both in number and com-plexity, so now is the time for a book to help both OR workers and managers to choose the most appropriate technique. Spyros Makridakis and Steven ...

 • Mythos and Tragedy: A Study in Aristotelian Aesthetics 

  Kargopoulos, Phillipos V. (Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας (Κ.Ε.Ε.Φ.), 1974)
  Despite the overmentioned influence of Aristotle and the multitude of interpretations of Aristotle from the Hellenistic times to the interpretation of W. Jaeger and ewn to the more recent interpretations, a careful and ...

 • An Analysis of the Interrelationships Among the Major World Stock Exchanges 

  Makridakis, Spyros; WHEELWRIGHT, STEVEN C. (Wiley, 1974-06)
  The method of principal component is used in this paper to analyse the interrelationship among the world's major stock exchanges. The major finding is that the interrelationship is unstable over time. This finding proves ...

 • An Interactive Forecasting System 

  Makridakis, Spyros; Hodgsdon, Anne; Wheelwright, Steven C. (Taylor & Francis, Ltd., 1974-11)
  Time sharing computer configurations have introduced a new dimension in applying statistical and mathematical models to sequential decision problems. When the outcome of one step in the process influences subsequent ...

 • La notion d’égalité en droit public économique 

  Manitakis, Antonis (Bruxelles establissments E. Bruyalnt, 1975)
  La nοtion qui caracterise par excellence le developpement du Droit Public de l'economie, est celle d'egalίte. Cette nouvelle branche du Droit est fort impregnee de l'idee d'egalίte, qu'elle s'efforce de mettre en reuvre ...

 • Ebauche d' une critique de l' obligation Juridique 

  Manitakis, Antonis (1975)
  A en croire les juristes, il n'y a pas de valeur supérieure au Droit. La doctrine juridique affirme avec fermeté que le Dr~it se pose non seu lement comme quelque chose d'éternel: "Ubi societas ibi jus", mais en plus ...

 • Λογική, μεταφυσική και μεταφιλοσοφία στο έργο του Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου 

  Kargopoulos, Phillipos V. (1975)
  Ό κλασσικός άριστοτελικός διαχωρισμός της ρητορικής σε δικανική, εmδεικτικη και συμβουλευτικη είναι παράλληλος με τον κοινό διαχωρισμό του χρόνου της εμπειρίας και της γλώσσας σε παρελθόν,παρόν και μέλλον. Aν τονίσουμε ...

 • Generalized setting equations for the memory elements of sequential machines. Self-independence criteria. 

  Philokyprou, G.; Gaitanis, N. (Informatica, 1976)
  This paper is concerned with formal derivation of generalized setting (excitation) equations of the flip-flop memory elements of a sequential machine. The equations are expressed in terms of four normalized transition ...

 • Similarities in the demand structures as determinants of Canadian international trade patterns: an empirical view 

  Vournas, Stylianos (Concordia University, 1976)
  The testing of various explanations of international trade patterns always arouses a good share of academic interest. Unfortunately, due to imperfections embodied in the testing processes and due to imperfect data, the ...