Ο ρόλος του e-shop ως στρατηγική ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων σε συνθήκες υγειονομικού περιορισμού

Λαμπρακάκης, Ιωάννης (2021-05)

Thesis

Η παρούσα διατριβή αφορά τη διερεύνηση για το ρόλο του e-shop ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης των σύγχρονων επιχειρήσεων και μάλιστα σε συνθήκες όπου κυριαρχούν υγειονομικοί περιορισμοί και αδυναμία λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό βιβλιογραφικής επισκόπησης και ερευνητικής διεργασίας προκειμένου να διασταυρώσει εάν τελικά οι καταναλωτικές συνήθειες εκσυγχρονίστηκαν δυνάμει της πανδημίας με σκοπό να γίνουν ηλεκτρονικές, προκειμένου να καταλήξει εάν τελικά μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα οφείλει να αναπτυχθεί διαδικτυακά ή όχι.